İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

İstanbul Yelken Kulübü Bakanlar Kurulu’nun 6.11.1952 gün ve 3/1-5844 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

 

Derneğin adı, merkezi ve forsu

MADDE 1-

 • Derneğin adı: İstanbul Yelken Kulübü Spor Derneği. Kısaca İ. Y. K.’dır.
 • Merkezi: İstanbul Fenerbahçe’dir.

Adresi: Alara sok. No: 8/A Fenerbahçe-Kadıköy- İstanbul

 • Forsu: Beyaz zemin üzerine köşelerden başlayarak merkezde birleşen mavi üçgenlerin (Yatık büyük Y) ortasına konulmuş kırmızı daire içinde beyaz yıldız. (5 köşeli beyaz yıldızın bir köşesi, gönder yakasına dik olacaktır)

Derneğin amacı, çalışma konusu

MADDE 2-

(1)  Derneğin amacı: Memleket gençliğine ve sporseverlere denizciliği; yelken ve yat sporunu tanıtmak, amatör yelkenci yetiştirmek; yelken sporunun yayılmasını temin ve teşvik etmek; uluslararası temaslarla yelkenciliğimizi yurt dışında tanıtmak ve uluslararası nitelikte sporcu yetiştirmek; İYK’ yı Olimpiyatlarda ve diğer ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek; yat turizmini memleketimizde yerleştirme; tesislerimizi yerli ve yabancı turistlere açık bulundurarak onları misafir etmek, teknelerinin her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, teknesiz gelecek bu yatçılara yat temin ederek onlara yurdumuzu tanıtmak,, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluğa dayalı ilişkileri geliştirmek, güçlendirmektir.

 • Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için, kurslar açar, gerekli tesisleri kurar, yarışlar düzenler, kara sularımızda veya dışında toplu yelken gezintileri düzenler, değişik bölgelerde eğitim kampları ve dinlenme tesisleri açar, spor tekneleri alır, satar ve kiralar; bunun için yurtdışı imalatçılarının temsilciliklerini alır, yerli sportif tekne imal eder. Dernek amaç ve çalışma konusuna girmek kaydıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, yapı ve tesisler kurabilir ve gelir getirici tasarruflarda bulunabilir. Gerekli hallerde borçlanmak ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapabilir. Amacına ulaşmak için gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurar, işletir veya işlettirir. Amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak vakıflar kurabilir. Kurulu vakıflara üye olabilir. Amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak her nevi şirket kurabilir mevcut şirketlere ortak olabilir. Ortak olduğu şirketlerden hisse satabilir, devredebilir, ortak olduğu şirketlerde sermaye artırımlarına katılabilir, rüçhan haklarını devredebilir ve satabilir.
 • Çalışma konusu: Dernek tamamen sportif nitelikte bir ihtisas derneğidir. Siyasetle uğraşmaz. Üyelerin sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ve tesisler kurar, iktisadi faaliyetlere katılabilir, bu faaliyetle ilgili düzenlemeleri yapar ve yönetir. Genel Kurul’un yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya satabilir, ancak bu suretle alınan taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. Dernek konusu ile ilgili ve yasada belirtilen federasyon ve birlik gibi üst kurullara üye olabilir ve gerekli gördüğünde ayrılabilir. Kendisi de konusu ile ilgili birlikler kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Kuruluşu ve Üyeleri

 

Üyeler

MADDE 3-

 • Derneğin dört tür üyesi vardır:
 1. Müteşebbis üye,
 2. Kurucu üye,
 3. Asıl üye,
 4. Onursal üye
 • Müteşebbis üyeler aşağıda isimleri yazılı kişilerdir:

Behzat Baydar, Harun Ülman, Şeref Birgen ve Burhan Kunt

 • Kurucu üyeler aşağıdaki kişilerdir:

 

BEHZAT BAYDAR : TC, tüccar, moda Frederici Ap.

BURHAN KUNT : TC, İnşaat Müteahhidi, Ayazpaşa, Kunt Palas

HARUN ÜLMAN : TC, Dz İnşaiye Müh. Bostancı Bağdat cad. No 478

ŞEREF BİRGEN : TC, Eczacı, Kadıköy Yeldeğirmeni eczanesi teşebbüsleriyle

ABBAS CELALOĞLU : TC, Emlak sahibi, Kuzu sok. No 6 Suadiye

ALİ SEDİT : TC, Tüccar, Kadıköy Kalamış cad. No 9

ATA NUTKU : TC, Profesör, Şehit Muhtar sok Zaman apt No 10, Taksim

ATIF İLMEN : TC, Fabrikatör, Bebek Robert Kolej, villa Lale

AVNİ ŞASA : TC, Tüccar, Ayazpaşa Gümüşsuyu cad. Saadet apt.

CEMALETTİN KUT : TC, Sigortacı, Kalamış Fener cad. No 62

DEMİR TURGUT : TC, İ. E. T. T. İstatistik Müd. Çatalçeşme Yazmacı Tahir sok 12

EDİP OSSA : TC, Tüccar, Kızıltoprak Kalamış İskele meydanı No 25

ENVER ADAKAN : TC, Milletvekili, Göztepe Çiftehavuzlar No 44

 1. KERİM GÖKAY : TC, Vali ve Belediye Reisi Nişantaşı Valikonağı cad

FARUK ARDAN : TC, Tüccar, Taksim Şehit Muhtar cad Ardan apt

FAZIL ÖZİŞ : TC, Tüccar, Kadıköy Çiftehavuzlar Caddebostan cad

HAKKI HAYRİ AYRI : TC, Doktor, Kökpınar sok No 10

HAŞİM MARDİN : TC, Armatör, Tüccar, Taksim Mete cad Süren apt

HÜSAMETTİN YULK : TC, Mühendis, Moda Lütfü Bey sok No 7

HÜSEYİN GÜLEK : TC, Tüccar, Kızıltoprak Kalamış cad No 24

İZZET ÇİNTAV : TC, İş Bankası Müfettişi, fenerbahçe cad No 84

İHSAN TUNALI : TC, Kavaklıdere Fab. Sahibi, Ankara Kavaklıdere asf.

İSMAİL NİŞLİ : TC, Tüccar, Ankara Kavaklıdere Alman Sefareti arkası

KAMİL SOYSAL : TC, Yataklı vagonlar Şti Md. Talimhane Mermer apt

KEMAL BAŞARAN : TC, Sigortacı, Fenerbahçe tramvay durak yeri, kuyu sok.

 1. MUHADDİSOĞLU : TC, Fabrikatör, Tüccar, Kadıköy Fenerbahçe No 105

MIÇIK BERİ : TC, Muhasebeci, Göztepe Bağdat cad

MUAMMER TUKSAVUL : TC, Tüccar, Cihangir Susam sok

MUHİTTİN MARDİN : TC, Petrol Şti İdare Meclisi Reisi, Nişantaşı Teşvikiye Pal.

MUHİTTİN AKÇOR : TC, Tüccar, Erenköy Ethem Efendi cad No 9

NAİL ÖZKAN : TC, İst. Cum. Sav. Moda Hacı Şükrü sok No 37

NACİ ARK : TC, Dz İnşa Müh. Kadıköy Kalamış cad

NEDİM EVLİYA : TC, İst. Cum. Sav. Baş Yd. Tellal zade sok Mazhar apt

NİHAT BEDİK : TC, Müteahhit, Moda Devriye sok No 6

NURULLAH TOLON : TC, Cumhurbaşkanlığı Ub. Kâtibi Çankaya Ankara

RAKIM ZİYAOĞLU : TC, İst. Bal Neşriyat Md. Beyoğlu Ağacami sok Söğüt apt

SAİT İBRAHİM ESİ : TC, İst. Tic. Odası Reisi, Bağdat cad No 388 Suadiye

SAİT ÖNEN : TC, İst.3. Tic. Mah. Reisi, Teşvikiye Kalıpçı sok Park Yokuşu No 49

 1. SAİT CİHANOĞLU : TC, Bed. Terbiyesi İst Bölge Bşk Kadıköy Yoğurtçupark

SEDAT ERKOĞLU : TC, Mimar, İst. İmar Md. Valikonağı cad No 28

SELİM BENAR : TC, İst. İmar Md. Muv. Kızıltoprak Bağdat cad No 133

SUAT KUTAT : TC, İst. Vali ve Bel. Reis Muv. Ayazpaşa cami sok No 45

SÜREYYA ŞİRVAN : TC, Tüccar, Bebek Yalıboyu No 164

ŞERAFETTİN YENEN : TC, Avukat, Kadıköy Yeldeğirmeni Duatepe sok No 27

TEVFİK TAŞCI : TC, Tüccar, Moda İskele cad

TURHAN TAMERLER : TC, Muharrir, Kalamış Fener cad No 7

ULVİ YENAL : TC, Em. Sand. Gen Md. Ankara Kızılırmak cad Gözübüyük apt

 1. ZİYA ÖNİŞ : TC, Dz Yolları ve Lim. Um. Md. Büyükdere piyasa cad No 101

ZEYNEP ABBAS HALİM PRENSES : Mısır, Suadiye Kuzu sok No 6

 • Asıl üyeler:

Derneğin amacını benimseyen ve bu amaçlar çerçevesinde katkıda bulunmayı kabul eden ve Tüzüğün 4. maddesi gereğince usulü dairesinde Yönetim Kurulu’nca kabul ve kayıtları tamamlanmış kişilerdir. Asıl üyenin ölümü halinde, eşi yazılı olarak, bir yıl içinde, Yönetim Kurulu’na başvurduğu ve varsa eşinin borçlarını ödediği takdirde, Yönetim Kurulu’nca yapılacak inceleme sonucuna göre giriş bağışı ödemeden üyeliğe kabul edilerek, kendisine yeni bir sicil numarası verilir. Bu işlem bir defa ile sınırlıdır.

 • Onursal üyeler:
 1. Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Donanma Komutanı, Kuzey Deniz Saha Komutanı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, Kadıköy Kaymakamı, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Marmara Bölge Müdürü, Liman ve Deniz İşleri Müdürü hiç bir merasime bağlı olmaksızın görevleri süresince ve Koramiral ile Oramiral rütbesine gelen komutanlar, görev sürelerine bakılmaksızın ömür boyu,
 2. Ülkemize, Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunlarında ilk üç dereceye girerek madalya kazandıran Kulübümüz sporcuları istekleri üzerine,
 3. Yelkenli tekneleri ile dünya turu yaptıkları belirlenen yelkenciler, başvurmaları halinde,

Derneğin Onursal üyesi olurlar.

ç)  Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kayıt olurlar. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

 

Asıl üye olma şartları

MADDE 4-

 • Derneğe üye olmak için, 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olmak; Genel Kurulca karar verilmiş aidat ve diğer ödentileri yükümlenmek; ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamış, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş ve Dernekler Kanununda yer alan sınırlamalar kapsamına girmemiş olmak gerekir. Bu şartları haiz kişiler yazılı olarak başvurmaları halinde aşağıdaki usul ve şartlarla asıl üye olabilirler.
 1. Adayın dernekte 5 yılını doldurmuş iki asıl üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na takdim edilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu adayın fotoğraflı, yazılı isteğini askıya çıkarır. Askı müddeti 15 gündür. Bu müddet içinde aday hakkında Dernek üyelerinin herhangi bir görüş ve itirazı olursa, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu yazılı itirazı gizli tutar.
 2. Yönetim Kurulu başvuruyu, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 30 gün içinde ret veya kabul eder.
 3. Başvurusu kabul edilen aday, kendisine bu hususta yapılacak tebligatı müteakip en geç 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirir. Süresinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın muamelesi Yönetim Kurulu’nca iptal olunur. İptal kararından sonra aradan 2 yıl geçmedikçe aynı şahsın üyelik için yeni bir talebi kabul edilmez.

ç)           Yukarıda belirtilen ve adına tahakkuk ettirilen yükümlülüklerini yerine getiren adaya bir üye kimliği verilir. Üyeliğe kabul edilmeyen adaya ret sebebi bildirilmez,

 1. Beş yıl süre ile sabit omurgalı teknelerde İstanbul Yelken Kulübü adına lisanslı olarak yarışanlar, bu sürede resmi yarış programında olan yarışların %60’ına katılmış olma koşulu ile Yönetim Kurulu kararıyla asıl üye kabul edilebilirler. Bu sporculardan giriş ödentisinin %25’i alınır. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde mücbir sebepler dışında başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.
 2. Bilfiil yelken sporu ile meşgul olmak üzere asıl üyeliğe kayıt ve kabulünü isteyip, yarış kabiliyeti olan teknesi ile gelenler, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilir. Bu kişilerden (d) bendinde belirlenen miktarda giriş ödentisi alınır. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde; mücbir sebepler dışında, başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.
 3. Asıl üye olabilme hakkını taşıyan ve hareketli salma omurgalı sınıflarda İstanbul Yelken Kulübünde lisanslı olarak son 5 yıldaki resmi yarış programında olan yarışların %60’ına katılmış olan sporculardan, Yönetim Kurulu kararı ile 25 yaşını doldurmayanlar giriş ödentisini ödemeden ve 30 yaşından gün almamış olanlar ise anılan ödentinin %25’ini ödeyerek asıl üyeliğe kabul edilir. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde; mücbir sebepler dışında, başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı sona erer. Bu bent gereğince asıl üye olanlardan öğrencilik durumu 25 yaşına kadar devam ettiği sürece yıllık aidatın %10’nu alınır. Öğrencilik durumu, devam ettikleri okulun resmi belgesi ile tevsik edilir. Bu belge, her ders yılı başında Derneğe ibraz edilir.
 4. Yukarıdaki (e) bendi gereğince teknesi ile gelen asıl üyeler mücbir sebepler dışında en az 5 yıl yarışlara iştirak etmek ve bu süre içinde resmi yarış programındaki yarışların %60’ına Kulüp adına katılmış olmak zorundadırlar. Bu şartlara riayet etmeyenlerle, yine aynı bend gereğince asıl üyeliğe alınanlardan teknesini 5 yıl içerisinde elinden çıkaranlar, muaf tutuldukları giriş ödentisini ödemek zorundadırlar. Geri ödenecek giriş ödentisi, taahhüdün ihlal edildiği tarihte geçerli olan giriş ödentisinin %75’i üzerinden yapılır. Bu meblağı, 30 gün süre içerisinde ödemeyenlerin üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.
 5. Bilfiil yelken sporu ile meşgul olacağını bildiren aday evvelce bir spor derneğinde yarışmış ve lisans çıkartmış ise, talepnamesine o dernekten alacağı ilişiksiz belgesini de ekler. Yelken sporu ile uğraşacak üyeler lisanslarını çıkarmakla sorumludurlar.
 6. En az beş yıllık asıl üyelerin, Tüzük ve yasa hükümlerine göre Dernek asıl üyesi olabilme hakkını taşıyan müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını bitirmemiş üye çocukları giriş ödentisinin %25’ini ödeyerek ve aynı şartları haiz 25 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşını bitirmemiş üye çocukları ise giriş ödentisinin %50’sini ödeyerek Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilirler.
 7. Dernekte genç üyeliği teşvik etmek amacıyla; 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını bitirmemiş olan kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde giriş ödentisinin %40’ını ödeyerek, 25 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde giriş ödentisinin %75’ini ödeyerek Üye Kabul ve Sicil Kurulu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilir.
 8. Yönetim Kurulu, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Dernek sportif ve yönetsel faaliyetlerinde yararlı olacağı düşünülen 1 kişiyi, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü de alındıktan sonra, giriş ödentisi almadan asıl üyeliğe kabul edebilir.
 9. Herhangi bir nedenle Dernek asıl üyeliğinden ayrılanlar, yeniden Derneğe asıl üye olmaları halinde, yeni verilecek sicil numarasına göre işlem görürler ve ayrı kaldıkları süre Dernek üyelik kıdeminden sayılmaz.

Asıl üyelikten çıkma

MADDE 5-

 • Hiç bir üye Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Üyelik sıfatının sona ermesi

MADDE 6-

 • Üyelik sıfatının sona ermesi aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleşir.
 1. Üyelikten çıkma:

Her üye Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir.

 1. b) Üyelikten çıkarılma:

1) Üyeliğini Tüzükte belirtilen maddeler gereğince kaybedenler,

2) Tüzük hükümlerine göre, Dernekten ihracı gerektiren bir fiil işleyenler, Haysiyet Divanının görüşü, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üyenin kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na dilekçe vermek suretiyle Genel Kurul’dan ihracın kaldırılmasını talep etme hakkı vardır. İhraç kararının kaldırılması talebi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınır. Çıkarılan üye savunma hakkını Genel Kurul üyesi bir vekili eliyle kullanabilir. Üyelik sıfatının sona ermesi halinde üyenin ilişiği kesilir ve hiçbir surette Derneğe tekrar üye olamaz.

 

Üyelerin hakları

MADDE 7-

 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiç bir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

Organlar

MADDE 8-

 • Derneğin organları aşağıdaki Kurullardan oluşur:
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Kulüp Divanı
 5. Haysiyet Divanı
 6. Üye Kabul ve Sicil Kurulu

I.              Genel Kurul

 1. Oluşumu

MADDE 9-

 • Genel Kurul Derneğin asli ve en yetkili karar organı olup, Tüzüğe göre bu Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerden oluşur.

2.    Genel Kurul toplantıları

MADDE 10-

 • Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul her iki yılda bir şubat ayı içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi sonundan, Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan zaman içinde, Derneğin yalnız zorunlu giderlerine ait harcamaları dışında harcama yapamaz. Yönetim Kurulu bu döneme ilişkin bilançoyu Genel Kurula sunar.
 • Olağanüstü Toplantı: Yönetim ve Denetim Kurullarının istemi veya Dernek asıl üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yapılır.

3.    Çağrı Usulü

MADDE 11-

 • Genel Kurula Dernek Tüzüğüne göre katılma hakkına sahip olan asıl üyeler çağrılır. Bu üyelerin listesini Üye Kabul ve Sicil Kurulu düzenler. Yönetim Kurulu bu listeye göre asıl üyeleri Genel Kurula çağırır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağını en az 15 gün önce Genel Kurula katılacak asıl üyelere yazılı olarak bildirir. Bu bildirim ve 31.12 Bilançosunu içerir mali rapor ile birlikte üyelere posta veya e-posta ile gönderilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günleri arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

4.    Toplantı Yeri

MADDE 12-

 • Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.

5.    Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 13-

 • Genel Kurul, Tüzük hükümlerine göre katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 • Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılmaz
 • Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları bu Tüzüğün 44 ve 45. maddeleri hükümlerine göre verilir.

6.    Toplantı Usulü

MADDE 14-

 • Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak asıl üyeler Üye Kabul ve Sicil Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine giderler. Tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 • Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bu Tüzüğün 8. Maddesinde sayılan Kurullara aday olmayan (Haysiyet Divanı adayları hariç) üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazman ile yeterince sayım elemanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, Başkanla birlikte imza ederler. Toplantıdaki bütün belge ve kayıtlar seçilen Yönetim Kurulu’na bir tutanakla teslim edilir.
 • Genel Kurul Divan Başkanı 24 saat içinde tamamlanmak kaydıyla toplantıya ait belge ve varsa bant kayıt kopyalarını alır ve saklar. Bant kaydının bir örneği ile, diğer evrakın suretlerinin çıkarılması görevi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Bu belge ve kayıtları Genel Kurul Divan Başkanı 1 yıl, Yönetim Kurulu ise 5 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

7.    Oy Verme İşlemi

MADDE 15-

 • Toplantıda bulunan her asıl üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve asıl üye tarafından bizzat kullanılır.
 • Dernek Organlarına seçimde blok liste esası uygulanır. Oy pusulasında asil ve yedek adaylar ayrı, ayrı gösterilir.

8.    Toplantı Gündemi

MADDE 16-

 • Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 nu tarafından görüşülmesi istenilen konular yazılı olarak ve gündemin kabulünden evvel Başkanlık Divanına ulaşması halinde oylanarak gündeme alınır.

9.    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17-

 • Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Dernek Yönetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarını seçmek,
 2. Önerilen Dernek Tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yönetim dönemine ilişkin bilanço, gelir ve gider hesaplarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurullarını ayrı, ayrı ibra edilip, edilmemesine karar vermek,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, bütçe tertipleri arasında nakil yetkisini Yönetim Kuruluna vermek,

 1. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi hakların tesis ve terkini, gerektiğinde ipotek edilmesi; Dernek amaç ve çalışma konusuna girmek kaydı ile her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilmesi, kiralayabilmesi, satabilmesi, kiraya verebilmesi, yapı ve tesisler kurabilmesi ve gelir getirici tasarruflarda bulunabilmesi; gerekli hallerde borçlanmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapabilmesi; amacına ulaşmak için gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurması, işletmesi, veya işlettirmesi; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak vakıflar kurabilmesi, kurulu vakıflara üye olabilmesi; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak her nevi şirket kurabilmesi, mevcut şirketlere ortak olabilmesi; ortak olduğu şirketlerden hisse satabilmesi, devredebilmesi, ortak olduğu şirketlerde sermaye artırımlarına katılabilmesi, rüçhan haklarını devredebilmesi, satabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 2. Aidat, giriş ve diğer ödentileri karara bağlamak,
 3. Derneğin feshine ve bunun ne şekilde yapılacağı ile Dernek varlıklarının nereye verileceğine karar vermek,
 4. İtiraz edilmesi halinde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
 5. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,
 6. Aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek Birlik, Federasyon kurmak veya aynı amacı taşıyan kurulmuş Federasyon katılmak ve gerektiğinde ayrılmak yetkisini görüşmek ve karara bağlamak,
 7. Yurt içinde veya dışında şube ve temsilciliklerin açılması, birleştirilmesi, kapatılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

II.            Yönetim Kurulu

 1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 18-

 

 • Yönetim Kurulu, Derneğin hükmi şahsiyetini temsil eder. Derneğin asli ve yürütme organı olan bu Kurul, Genel Kurul tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilen ve üyelikte 10 yılını doldurmuş, adaylığı önerilen ve uyarı cezası dışında disiplin cezası almamış bir Komodor, bir Genel Sekreter ile Dernekte iki yılını doldurmuş bir Muhasip üye, iki Viskomodor ve altı Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam on bir üyeden meydana gelir ve altı yedeği bulunur. Komodor Derneğin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
 • Yönetim Kurulu ayda en az iki kere toplanır. Toplantı en az 2/3 üyenin katılması ile yapılır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı mazeretini bildirmeden 3 defa üst üste katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar.
 • Derneği ilzam ve taahhüt altına sokacak her türlü belge ve mukaveleler ile düzenlenecek borç ve kambiyo senetlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Muhasip üyeden her hangi ikisinin müşterek imzalarının bulunması şarttır. Derneği taahhüt ve borç altına sokan bu tür işlem ve belgeyi tanzim ve imzası hususunda Yönetim Kurulunun karar vermiş veya tasvip etmiş olması lazımdır. Ancak böyle bir kararın bulunmaması üçüncü şahıslara müessir olmayıp menfi sonuçlardan bu belgeleri imzalayan kimseler Derneğe karşı şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

 1. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

MADDE 19-

 • Yedek üyeler, Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere listedeki sırayla geçerler ve yerlerine geçtikleri üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına (6 kişi) düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Eğer bu durum olağan Genel Kuruldan 45 gün önce meydana gelirse yeni yönetim kurulu bu olağan toplantıda seçilir.
 • Yönetim Kurulunun bütün yedekler alındıktan sonra altı kişi altına düşmesi durumunda, Kurul yalnız günlük işlerin yürütülmesine ilişkin kararlar alır ve uygular.
 • Yönetim Kurulu görevleri fahridir, huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödenmez.

 

 1. Görev ve Yetkileri

MADDE 20-

 • Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Genel Kurul kararlarını ve bu Kurulca onaylanmış bütçeyi yürütmek,
  2. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemini yapmak,
  3. Dernek çalışma raporu, bütçe ve bilançosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

ç)        Derneğe üye almaya karar vermek,

 1. Derneğe personel almak, ücretlerini saptamak ve gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde işlerine son vermek,
 2. Derneğin yönetimine ilişkin iç düzenlemeler hazırlamak,
 3. Menkul mallar ile deniz/kara vasıtalarından lüzum gördüklerini kiralamak, almak ve satmak,
 4. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkili kuruluşlarının yönetmeliklerine göre Derneğin uğraşacağı spor dallarını ve etkinlik alanlarını saptamak,
 5. İlgili Kanunlar ve diğer mevzuatın Yönetim Kuruluna verdiği sair görevleri ve Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli ve zorunlu gördüğü bütün iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak yanında Dernek amaç ve çalışma konusuna girmek kaydı ile her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, yapı ve tesisler kurmak ve gelir getirici tasarruflarda bulunmak; gerekli hallerde borçlanmak ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapmak; amacına ulaşmak için gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak vakıflar kurmak, kurulu vakıflara üye olmak; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak her nevi şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak; ortak olduğu şirketlerden hisse satmak, devretmek, ortak olduğu şirketlerde sermaye artırımlarına katılmak, rüçhan haklarını devretmek, satmak,
 6. Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek,
 7. Dönem faaliyetini Divanın bilgisine sunmak,
 8. Derneğin organlarında vaki olacak yazılı istifa işlemlerini ilk toplantıda karar defterine geçirerek işleme koymak,
 9. Yönetim Kurulu görevini devrettiğinde, yasada ve bu Tüzükte belirtilen tüm defterleri, belge ve kayıtları içerir liste ile beraber yeni yönetime imza karşılığı, 3 gün içinde teslim etmek,
 10. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeler hakkında karar vermek.

 

 • Kurul Üyeleri
  1. Komodor/Yönetim Kurulu Başkanı

MADDE 21-

 • Komodor/Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin yetkili temsilcisidir. İcra kuvvetini temsil eder. Dernek organlarının aldıkları kararların uygulanmasını sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Derneğin ita amiridir. Sarf evraklarını Genel Sekreter veya Muhasip üye ile müştereken imzalar. Art arda üç dönemden fazla seçilemez. Yapacağı bütün işler hakkında önceden Yönetim Kurulundan karar alır. Acil ve olağanüstü durumlarda keyfiyeti ilk toplantısında Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulundan bilahare tasvip kararı almak suretiyle o yılın aidatının 10 katına kadar sarfa yetkilidir. Geçici olarak kendisine aynı yetki ile Genel Sekreter vekâlet eder. Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde Genel Kurul 30 gün zarfında olağanüstü toplantıya çağrılarak Dernek Organlarının yeniden seçimi yapılır. Yeni seçilenler eskilerinin süresini tamamlar.

 

 1. Genel Sekreter

MADDE 22-

 • Genel Sektreter, Derneğin ve Yönetim Kurulunun yazı işlerini yönetir. İdari kararlar konusunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporunu hazırlar. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarla, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Derneğin ilişkilerini düzenler. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, idari işlerde diğer bir Yönetim Kurulu üyesi ile, mali işlerde ise Muhasip üye ile birlikte Derneği temsil eder. Üyelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Personel kadrosunu düzenler ve denetler. Genel Sekreter’in geçici yokluğunda Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından veya yedeklerden göreve uygun gördüğünü görevi vekâleten yapmaya memur eder. Genel Sekreterliğin boşalmasında Yönetim Kurulu üyeleri veya yedekleri arasından göreve uygun görülen üye (Yedeklerin sırasına bakılmaksızın) gizli oyla seçilir. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve Yönetim Kurulu’nun 2/3 üyesinin katılması şarttır.

 

 1. Muhasip Üye

MADDE 23-

 • Muhasip Üye, Dernek bütçesinin uygulanmasını ve mali işlerinin yürütülmesini sağlar. Gelir, gider belgeleri ile defterlerin usulüne uygun tutulmasından, korunmasından sorumludur. Gider belgelerini Başkan veya Genel Sekreterle müştereken imzalar. Bütçe dışı harcama yapamaz. Muhasipliğin boşalmasında, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri arasından, sıraya bakılmaksızın birisi bu göreve gizli oyla seçilir ve yerine seçildiği Muhasibin görev süresini tamamlar. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve Yönetim Kurulu’nun 2/3 üyesinin katılımı şarttır.

 1. Viskomodorlar

MADDE 24-

 • İki viskomodor Genel Kurul tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilirler. Viskomodorların istifası veya herhangi bir şekilde sürekli yokluğu halinde, yönetim kurulu içinden bir üye bu göreve atanır. Yeni viskomodor atanması kararının alınmasında Komodorun ve Genel Sekreterin hazır bulunmaları şarttır.
 • Viskomodorlar, Derneğin sportif amaç ve etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve yürütülmesi

İle eğitim maksatlı çalışmalarını hazırlar. Bu konuda, Kulübün profesyonel sportif organizasyonundan destek alır ve çalışmasını Yönetim Kurulunun onayına sunar.

III.           Denetim Kurulu

1.    Oluşumu

MADDE 25-

 • Derneğin hesap ve işlemlerini Genel Kurul adına denetleyen ve Derneğin asli organlarından olan Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilir. Denetim Kuruluna seçilebilmek için en az 5 yıllık asıl üye ve iki üyesinin denetim, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarında mesleki deneyim sahibi olması gerekir. Kurul ilk toplantısında aralarından açık oyla bir Başkan seçer ve seçim sonucunu ve iki yıllık çalışma programlarını Yönetim Kurulu’na bildirir. Saptanan çalışma programına göre yapılan Denetim Kurulu toplantılarına yazılı mazeret bildirmeksizin 3 defa üst, üste katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
 • Boşalmalar nedeniyle, denetçilerin sayısı, yedeklerin de çağrılmasına rağmen, üçten aşağı düşerse, Yönetim Kurulu, 30 gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve yedekleriyle beraber Denetim Kurulu seçimi yapmakla yükümlüdür. Bu şekilde seçilen Kurul yerlerine seçildikleri heyetin kalan süresini tamamlar.

 

 1. Görev ve Yetkileri

MADDE 26-

 • Denetim Kurulu, Dernek hesap ve işlemlerini doğruluğu, düzenliliği ve Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi açısından denetler. Bu maksatla Derneğin, hesap, karar ve üye sicil defterleriyle, kasayı ve bilumum evrakı diledikleri zaman Dernek mekânlarında denetler. Kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve dört ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını birer raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 1. Kulüp Divanı
  1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 27-

(1)Divan Derneğin danışma organıdır. Dernek Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Komodorluk ile Haysiyet Divanı, Denetim Kurulu, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış üyelerle, Dernekte 25 yılını doldurmuş asıl üyelerden oluşur. Divan üyeliği sıfatı sağ kalan eşe intikal etmez. Divan üyeliği süresizdir. İşbu Tüzüğün yürürlük tarihinden önce Kurulun üyesi sıfatını kazananların üyelik hakları saklıdır.

(2)Divan yılda en az üç defa olmak üzere Nisan-Eylül-Aralık ayları içinde toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Derneğin spor ve sosyal etkinliklerinin yoğunluğu ve mücbir sebeplerden ötürü ay değişikliği yapabilir.

(3)Divan, işlemlerini yürütmek üzere iki yılda bir Nisan ayındaki toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eder.

(4)Divan toplantıları ertelenemez, davet gün ve saati ile gündemi Yönetim Kurulunca saptanır. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde yukarıdaki tarihlere bağlı kalmaksızın gündem tespit etmek suretiyle Divanı toplantıya davet edebilir. Bunun dışında, Divan üye tam sayısının 1/5’inin veya Divan Başkanın daveti üzerine de toplanır. Toplantı yeter sayısı 50 üye olup, tavsiye kararı için katılanların 2/3 çoğunluğu aranır.

 

 1. Görev ve Yetkileri

MADDE 28-

(1)Kulüp Divanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Her toplantıda, Derneğin içinde bulunulan dönem çalışması hakkında Yönetim Kurulunun yapacağı açıklama üzerine ve gerekli gördüğü konularda teklif ve tavsiyelerde bulunmak,
 2. b) Kendisine intikal eden konular hakkında görüş vermek,
 3. c) Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar konusunda görüş vermek,

ç) Derneğin gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda araştırma yapmak,

 1. d) Tüzüğe göre yapılacak yönetmelikleri incelemek ve görüş bildirmek,
 2. e) Yönetim Kurulunun taleplerini görüşmek,

V. Haysiyet Divanı

 1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 29-

 • Haysiyet Divanı, Genel Kurul tarafından, asıl üyelikte en az 10 yılını tamamlamış ve ceza almamış, çevresinde saygı ve güven kazanmış, en az iki üyesi hukukçu ve iki üyesi de sporcu kökenli olmak üzere, gizli oyla 2 yıl için seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı üyeleri görev süreleri içinde Divan Kurulu üyeliği dışında başka idari, sosyal ve teknik (Hakemlik hariç) görev alamazlar.
 • Asıl üyelerden boşalan üyelikler, yedek üyelerce doldurulur.
 • Haysiyet Divanı üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçerler. Seçim sonucu Yönetim Kuruluna bildirilir. Haysiyet Divanı oturumları, birisi Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak üzere çoğunluğu oluşturan en az 4 üyenin katılımı ile toplanır. Karar oturumları en az beş üyenin katılımı ile olur. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üye, mazeretini Haysiyet Divanı Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Mazeret bildirmeksizin üst, üste 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Haysiyet Divanı Başkanı bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin Yönetim Kurulu aracılığıyla veya doğrudan Divana ulaştırdığı yazılı başvurular üzerine soruşturma açar. Müracaatın doğrudan Haysiyet Divanına yapılması halinde, Haysiyet Divanı başvurunun bir örneğini bilgi için Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu isterse 10 gün zarfında konuya ilişkin görüşünü Haysiyet Divanına iletir. Haysiyet Divanı başvurunun alınmasından itibaren 15 gün içinde bir dosya açmak suretiyle soruşturmaya başlar.
 • Haysiyet Divanı yapacağı ilk toplantısında şikâyet dilekçesini ve varsa ekindeki belge ve bilgileri değerlendirerek gerektiğinde soruşturmaya son vererek, şikâyet konusu olay hakkında takipsizlik kararı verilmesi yorum ve önerilerini gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna bildirir. Soruşturma sebebiyle ilgililere çıkarılacak davetiye ve tebligatlar, ilgilinin Derneğe bildirmiş olduğu son adresine yapılır. Dernekteki kayıtlı adrese gönderilen tebligat geçerli tebligat sayılır. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler. Haysiyet Divanının soruşturmanın yürütülmesi sırasında personel ve sair ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu temin eder.
 • Geçerli mazeretleri sebebiyle, Haysiyet Divanı’na gelemeyenlerin ifadeleri, görevlendirilen bir Divan üyesi aracılığıyla bulundukları yerde alınabilir, ya da belirtilecek sürede ifadesini göndermesi muhataptan istenir.
 • Haysiyet Divanı üyeleri, haklarında soruşturma açılan ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile müştekisi oldukları soruşturmalara katılamazlar.
 • Soruşturma tamamlandıktan sonra şikâyet olunanın son savunması alınır. Şikâyet olunan dilerse son savunmasını yapmaktan imtina edebilir. Soruşturmanın tamamlanmasıyla şikâyet olunan son savunmasını yapmak üzere çağırıldığı halde gelmediği, yazılı savunmasını göndermediği takdirde, Haysiyet Divanı dosya kapsamına göre en geç 15 gün içinde yorum ve önerilerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir ve tahkikat evrakını saklar.

 

2.Görevleri ve Yetkileri

MADDE 30-

 • Haysiyet Divanı;
 1. Üyeler arasında ve Kulüp ortamında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,
 2. Üyelerin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,
 3. Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda,

ç) Derneğin Tüzük ve diğer düzenlemelerine ve geleneklerine aykırı davranışlarda,

 1. d) Derneğin kurumsal onuruna ve prestijine hâlel getirecek davranışlarda,
 2. e) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda,
 3. f) Üyeliğe başvuru sırasında veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunulduğunun saptanmasında,

olayın niteliğine ve ağırlığına göre bu Tüzüğün 33. Maddesinde belirtilen cezalardan birini Yönetim Kuruluna önerir.

 

VI Üye Kabul ve Sicil Kurulu

1.Oluşumu ve çalışması

MADDE 31-

 • Üye Kabul ve Sicil Kurulu, Derneğin on yıllık asıl üyeleri arasından Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir Sekreteri açık oyla seçer ve seçim sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Üye Kabul ve Sicil Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere lüzum gördüğü zamanlarda toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, asıl üye sayısının 2/3 çoğunluğudur. Bu çoğunluk toplantı başlamadan önce Kurulun karar defterine yazılacak tutanak ile saptanır. Bu Kurul adaylarla ilgili ilk incelemesini 4. maddedeki koşullar açısından yapar, başvuru bu koşullara uygunsa işlemleri başlatır. Kuruldaki tüm görüşmeler gizlidir. Dernek Yönetim Kurulu, Kurulun toplantılarını usulüne uygun yapabilmesi ve evrakını kilit altında saklayabilmesi için gerekli önlemleri alır. Kurul ilk incelemenin ardından asıl üye adaylarını Dernek içinde görüşmeye çağırabilir.
 • Oluşan görüş ve aday hakkında edinilen bilgiler gizli tutulur. Adaylar üzerinde son incelemenin yapılmasından sonra kabul oylamasına geçilir. Aday ile ilgili oylamaya katılanların en az 3 ünün hayır oyu kullanması durumunda Üye Kabul ve Sicil Kurulunun kişi hakkındaki görüşü olumsuz olarak kabul edilir. Kurul asıl üyelik başvuru isteğini yukarıda gösterilen işlemlere uygun olarak 30 gün içinde inceler, kabul veya redde ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar ve ilgili deftere yazar. Kurul toplantılarına yazılı mazeret bildirmeksizin üst, üste 3 defa katılmayan üye istifa etmiş sayılır, durum Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

2.Görev ve Yetkileri

MADDE 32 –

 • Kurulun görevleri aşağıda sayılmıştır:
 1. a) İstanbul Yelken Kulübü Spor Derneğine asıl üye olmak isteyenlerin başvurularını, kendi görevlendireceği üyeler aracılığı ile derinliğine incelemek ve haklarında araştırma yapmak; bu hususta öneri sahiplerinden ve gerekli görülen kurum veya kuruluşlar nezdinde soruşturma yapmak;
 2. b) Gerektiğinde adaylar ile Dernek içinde görüşme yaparak adayın Dernek Tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda İYK’ya katkıda bulunabilecek yetenek ve nitelikleri taşıyıp, taşımadığı ve sosyal açıdan uygun olup olmadığı hususlarında görüş edinmek;
 3. c) Yönetim Kurulu kararı sonrasında asıl ve onursal üyelerin üyelik defterlerindeki sicil kayıtlarını düzenlemek ve ilgili listeleri hazırlamak;

ç) Tüzüğe göre seçimlerde Kurullara aday olacaklar ile Genel Kurula katılacak asıl üyelerin seçme ve seçilme haklarını saptamak ve seçim tarihinden 30 gün önce Yönetim Kurulu’na bildirmek ve aynı gün ilan tahtasına asmak;

 1. d) Dernek Divanına girecek asıl üyelerin listesini hazırlamak ve her yılın mart ayı sonuna kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu ve Dernek Divan Başkanlığına sunmak;
 2. e) Üyelerin kesinleşen cezalarını sicil kayıtlarına işlemek;
 3. f) Ölen, hakkında çıkartma kararı verilen, üyelikten ayrılan üyeler ile yurt dışında ikamet etmeleri veya tedavi ve askerlik nedenleriyle üyeliklerini dondurma talebinde bulunan üyelerin kayıtlarını düzenlemek.
 4. g) Üye sicil defterinde her hangi bir nedenle açık kalmış ya da birden fazla yazılmış olan sicil numaralarını iptal etmek.
 • Birinci fıkranın ç bendindeki ilgililer, ilan gününü izleyen 7 gün içerisinde listedeki bilgilere Dernek Üye Kabul ve Sicil Kurulu nezdinde itiraz etmek hakkına sahiptirler. Bu sürenin bitiminden sonra veya varsa itiraz halinde 3 gün içinde Üye Kabul ve Sicil Kurulunun kararı üzerine listeler kesinleşir.
 • Birinci fıkranın g bendinde belirtilen açık kalmış veya mükerrer yazılmış numaraların yanına açıklama yapılarak, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Başkanı veya yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu şekilde iptal olunan sicil numaraları hiçbir surette kullanılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin cezaları

MADDE 33-

 • Disiplin cezasını gerektirecek fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir:
  1. Uyarı: Üyenin Dernek içinde veya dışında üyelere ve dernek çalışanlarına karşı davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
  2. Kınama: Üyenin Tüzük ve Derneğin yetkili organlarının kararlarına uymaması veya uyarı alan kusurlu tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle verilir.
  3. Dernekten uzaklaştırma: Üyenin, Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak; üyeler arasındaki birlik, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak; Derneğe sadakat göstermemek veya Dernek geleneklerine, görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak; bir müessir fiil esnasında veya her ne surette olursa olsun üyeler veya çalışanların namus, haysiyet, şöhret, vakar gibi kişilik haklarına tecavüzde bulunmak; Derneğin amacına aykırı veya amacının gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak fiillerinden dolayı 1 aydan az,1 yıldan fazla olmamak, üzere üyenin Derneğin her türlü bina ve tesislerine girmemesi ve tüm üyelik haklarından yoksun bırakılmasıdır.
  4. Dernekten çıkarılma: Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suiistimal etmek; Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek; Genel Kurul veya diğer organ seçimlerine hile karıştırmak; Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek davranışlarda bulunmak; Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına veya bunların üyelerine sözlü, eylemli veya sosyal medya veya diğer ortamlarda yazılı saldırıda bulunmak ve üyeliğe başvuruda veya üyeliği sırasında yalan beyanda bulunmak fiillerinden dolayı üyenin ilişiğinin kesilmesidir
 • Hakkında ceza verilen üyenin, bu cezaya karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde, Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan kararının kaldırılmasını talep hakkı vardır. Dernekten çıkarılmada, tüzüğün 6/b2 maddesinde öngörülen usul ve esasa riayet olunur. Aleyhine uzaklaştırma veya çıkarılma kararı verilen üye, bu karara itiraz etmiş olsa dahi, cezası kaldırılmadıkça Dernek binasına, lokaline ve sair tesislerine giremez.
 • Dernekten uzaklaştırma ve çıkarılma kararları ilan tahtasında 30 gün süre ile ilan edilir. Durum, Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanı ile Üye Kabul ve Sicil Kuruluna yazı ile bildirilir ve üye siciline işlenir. Bu durumda olanlar, üyelik haklarını kullanamaz, Dernek tesis ve faaliyetlerinden istifade edemezler.
 • Dernekten uzaklaştırma ve çıkarılma cezalarını gerektiren bir fiilin vukuundan itibaren 3 ay, diğer cezaları gerektiren fiillerde ise 1 ay içerisinde yazılı şikâyet olmazsa, şikâyet hakkı zaman aşımına uğrar ve bu zaman aşımı yetkili Kurul tarafından re’sen dikkate alınır.
 • Yönetim Kurulunun disiplin kararları, Dernekten çıkarılma kararı dışında, kesindir. Kararın bir nüshası ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir, bir nüshası da ilan tahtasında yedi gün süreyle ilan edilir.
 • Cezayı icap ettiren bir fiilin işlendiğini öğrenen Yönetim Kurulu, olayın mahiyetine göre takdir hakkını kullanarak ilgili üyenin veya lisanslı sporcunun Dernek bina ve tesislerine girmesini ve sportif faaliyetlere katılmasını önleyici tedbir kararı verebilir. Lisanslı Sporcuların sportif faaliyetlere katılmayı önleme tedbiri fiilin işlendiği tarihten itibaren 30 günü aşamaz. Tedbir kararı ilgilisine derhal yazılı olarak tebliğ olunur ve Dernek ilan tahtasında tedbir süresince asılı kalır.
 • 2 yıl içinde 2 kınama cezası almış üye hakkında Yönetim Kurulu Dernekten uzaklaştırma kararı verir.
 • Asıl üye vasfını kazanmamış sporcu ve sporcu adaylarına, eylem ve işlemlerinden dolayı, Yönetim Kurulunca ceza verilebilir.
 • Hakkında kesin çıkarılma kararı verilen lisanslı sporcuya” ilişiksiz belgesi” verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Yıllık aidat ve giriş ödentisi

MADDE 34-

 • Yıllık aidatlar ve giriş ödentisi miktarları Genel Kurul kararı ile belirlenir.
 • Yirmi yılını doldurmuş emekli üyeler ile 30 yaşından gün almamış, öğrenciliğini belgelemiş olan üyeler Genel Kurulca belirlenen aidat miktarının %50’sini, Kulüp üyeliğinde 40 yılını doldurmuş ve 65 yaşını tamamlamış olanlar ise %25, ini öderler. Kulüp üyeliğinde 40 yılını doldurmuş ve 70 yaşını tamamlamış olanlar ise aidat ödemez.
 • Onursal üyeler aidat ödemezler.
 • Olimpiyatlara katılmış olan sporculardan ömür boyu aidat alınmaz. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu üyelerden ömür boyu yıllık aidatın %50 si alınır.
 • Yıllık aidatın yarısı Mart, diğer yarısı haziran aylarında ödenir. Süresinde ödenmeyen aidat için aylık gecikme faizi olarak, devletin aynı dönem için uyguladığı yasal gecikme faizi oranı tatbik edilir.

Diğer gelir ve yardımlar

MADDE 35-

 • Diğer gelirler şunlardır:

a)Yayın, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, reklam ve basın yayın ile yarışma gibi sosyal ve sportif faaliyetlerden elden edilen gelirler.

b)Derneğe ait araç ve gereçlerin Dernek amacına uygun faaliyetlerde kullandırılması, tekne bakım ve muhafazası ile diğer bağlantılı işlemler karşılığı alınan bağışlar.

c)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar.

ç)Sponsorlardan sağlanacak ayni ve nakdi bağış ile yardımlar.

d)Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Kulüp ve Derneklerden, Türkiye Yelken Federasyonundan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden sağlanacak ayni ve nakdi yardımlar.

e)Yurt içinden ve dışından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlar.

 

(2)İktisadi faaliyetlerden elde edilen gelirler:

 1. a) İktisadi işletme gelirleri,
 2. b) Ortak olunan şirketlerden sağlanan temettü, kar payı, kazanç gibi gelirler,
 3. c) Ortak olunan şirketlerdeki hisse, ortaklık payı gibi hakların satılmasından elde edilen gelirler,

ç) Sahip olunan varlıkların değerlendirilmesinden elde edilen her türlü gelirler,

(3) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınır.

Aidat ve diğer borçları ödeme yükümlülüğü

MADDE 36-

 • Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için tüm aidat borçlarının 31 Aralık tarihine kadar ödenmiş olması gerekir. Bu husus Üye Kabul ve Sicil Kurulunca takip ve neticelendirilir.
 • Üyeye, aidat borcunun 30 gün içinde ödenmesine ilişkin taahhütlü mektupla yapılan bildirime rağmen ödemede bulunmayanların Yönetim Kurulu kararı ile ilişiklerinin kesileceği bildirilir. Bildirim adresi üyenin Derneğe beyan ettiği son adrestir.
 • Yukarıdaki fıkra hükmüne göre ilişiği kesilen üye, aidat ve diğer ödenti borçlarını bir yıl içinde ödemesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla eski sicil numarası ile üyeliğe döner.
 • Dernek iktisadi işletmesine borcu olanların borcuna, borcun tahakkuk ettiği tarihin 30 gün sonrasından başlamak üzere, üye aidatlarında uygulanan oranda gecikme faizi tatbik edilir. Üyeler, borçlarını, kendilerine yazılı olarak yapılan bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Dernek veznesine veya Dernekçe gösterilen bankalardaki hesaplara ödemek zorundadırlar.
 • Kayıtları silinenlerin durumu Üye Kabul ve Sicil Kuruluna gereği için bildirilir. Gecikmiş tüm borçlar yasal bütün faiz ve masrafları ile izlenir ve alınır. Askerlik, tahsil ve tedavi dolayısıyla veya yurt dışında bulunanların isteği üzerine kendilerine izin verilir. İzin süresi içinde aidat ödenmez ve bunlar Dernek organlarında bu süre içinde seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

Derneğin borçlanma usulleri

MADDE 37-

 • Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kuruldan alacağı yetki ve sınır içinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir.
 • Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktar ve nitelikte yapılmaz.

 

Gelir ve giderlerde belge düzeni

MADDE 38

 • Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır, Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile ilgili hususlar Yönetmelikte düzenlenir.
 • Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Yönetmelikte düzenlenir, bu defterlerin Noterden onaylı olması zorunludur. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94ncü Maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenler. Kişi, kurum veya kuruluşlara Dernek tarafından yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi düzenlenir. Belgeler, Dernekler Yönetmeliğindeki biçim ve boyutta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla form veya sürekli form şeklinde Dernek tarafından bastırılır, belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 • Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Tutulacak defterler

MADDE 39-

(1) Yönetim Kurulu, aşağıdaki defterlerin tutulmasını sağlar:

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Karar Defteri
 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri

Ç) İşletme Hesabı Defteri

 1. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
 2. Demirbaş Kayıt Defteri
 3. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 4. Üye Kabul ve Sicil Defteri
 5. Onursal Üye Sicil Defteri

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Diğer spor dallarında faaliyet

MADDE 40-

(1) İstanbul Yelken Kulübü Spor Derneği talep edildiği ve rağbet gördüğü takdirde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kabul ettiği diğer amatör branşlarla da meşgul olabileceği gibi bu spor dalları için tesisler kurar ve yarışmalar düzenler.

Kitaplık, müze ve yayınlar

MADDE 41-

 • Derneğin bir kitaplığı ve müzesi bulunur, bunlar için kitaplık ve müze ayniyat defterleri tutulur. Dernek adına katılınan yarışmalardan alınacak ödüller sahibinin izni ile Dernek müzesine konulabilir.
 • Çalışmalarından kamuoyunu haberdar etmek için kitap, dergi ve/veya broşür yayınlar ve İnternet’ten yararlanır.

Konferans ve mesleki dersler

MADDE 42-

(1) Dernekte konferans (siyasi ve dinsel maksatlı olamaz) verileceği gibi mesleki derslerle üyenin nazari bilgileri arttırılır. Çevredeki ilköğretim, lise ve üniversitelerle temasa geçilerek Dernek amacına uygun sportif faaliyet gösterecek gençlerin teminine ve yetiştirilmesine çalışılır.

Temsil yasağı

MADDE 43-

(1) Üyeler, Derneğin katılmadığı müsabakalara yurt içinde ve dışında Derneği temsilen katılamaz.

Dernek lokaline misafir getirilmesi

MADDE 44-

 • Üyeler, Derneğe refakatlerinde, Yönetim Kurulunca tanzim edilecek usul ve esaslara göre misafir getirebilir.
 • Üye, eş ve çocukları ile konukları Dernek içinde huzur bozucu, onur kırıcı, incitici tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Genel ahlak, saygı ve görgü kurallarına uygun davranış içinde olmak zorundadırlar. Üye, eş ve çocukları ile konuklarının Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarından üye sorumludur.

Tüzük değişikliği

MADDE 45-

(1) Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için toplantı yeter sayısı madde 13/1 deki gibidir, karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3’üdür.

Derneğin feshi

MADDE 46-

 • Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Bu nedenle toplanan Genel Kurulun toplantı yeter sayısı madde 13/1 hükmüne göre hesaplanır. Feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 nün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Derneğin feshi halinde mal varlığını tasfiyesi

MADDE 47-

 • Derneğin feshi halinde mal varlığı, Genel Kurulun yukardaki maddede belirtilen nisap ile vereceği karara uygun olarak tasfiye edilir.

Tebligat usul ve şekli

MADDE 48-

 • Üyenin tebligata yarar adresi, Derneğe bildirdiği son adrestir. Tüm tebligat bu adrese yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde üyenin yeni adresini yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Üyeye tebligat yapılamayan hallerde, keyfiyet İlan tahtasında on gün süre ile ilan olunur. Bu sürenin son günü tebligat tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir zabıtla tespit edilir.

 

İç denetim

MADDE 49-

 • Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetçilere veya denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetçilerce ve denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin ücretli elemanları

MADDE 50-

 • Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde ücretli olarak iş hacmine göre personel kullanabilir. Bunların görev ve yetkileri Yönetim Kurulunun vereceği karara göre tespit edilir. Bir iç hizmet talimatı da yapılır.
 • Asıl üyelerden, Derneğin uzmanlık gerektiren işlerinde çalışmaları zorunlu olan uzman kişilere ücret ödenebilir. Ancak bunlar işin gereği olan uzmanlığa sahip olduklarını belgelerler.
 • Yukarıdaki fıkraya göre ücretle istihdam edilenlerin tüm üyelik hakları ücret aldıkları sürece dondurulur.

İktisadi ve ticari faaliyetler

MADDE 51-

 • Dernek iktisadi ve ticari faaliyetlerini iktisadi işletmeler, kurduğu her türlü şirketler, kurulu şirketlere ortak olma şeklinde yürütür.
 • İktisadi işletme kurulması, şirket kurulması ve mevcut şirketlere ortak olunması hususunda üyelere kazanç dağıtım gayesi taşımamak kaydıyla Genel Kurul yetkilidir.
 • İktisadi işletme çalışma konuları ve esaslarını Yönetim Kurulu düzenler ve yürütür.
 • İktisadi işletmeyi Dernek Denetim Kurulu denetler.
 • Dernek İktisadi İşletmesi kurduğu şirketler ile ortak olunan şirketlere ait hiçbir mal ve hizmet alımı Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri ile 1. Ve 2. derecede kan ve sıhhi kısımlardan yapılamaz. Hiçbir iş bu kişilere ihale edilmez.

Yönetsel düzenlemeler

MADDE 52-

 • Gerek bu tüzükte yer alan, gerekse doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak iç tüzük, yönetmelik ve diğer adlar altındaki yönetsel düzenlemeler, ihtisas kurullarının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Konuları itibari ile birbirleriyle ilgili olanlar aynı yönetsel düzenlemede yer alabilir. Bu düzenlemeler, Kulüp Divanın görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girerler. İç tüzük ve yönetmelikler Tüzüğün ayrılmaz cüzleridir.

Zorunlu tüzük değişikliğinde yönetim kurulu yetkisi

MADDE 53-

 • Dernekler Kanunu hükümlerine göre düzeltilen bu Tüzüğün tasdiki için mülki makamlarca gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, yapılan değişiklik(ler) ilk Genel Kurulda onaylanır.

Yürürlük

MADDE 54-

 • Madde 34-(2) 2015-2016-2017-2018 yıllarında toplam 4 yıl için uygulanmaz. Genel Kurulca belirtilen aidat miktarı bu 4 yıl için bütün üyelere istisnasız eşit uygulanır.
 • Maddeler 18-(1), 21-(1) Komodora ilişiklin hükümler ilk seçimli Genel Kurul tarihinde;
 • Maddeler 25-(1), 31-(1) asıl ve yedek üyelerle ilgili hükümler ilk seçimli Genel Kurul tarihinde;
 • Diğer Maddeler Tüzüğün Genel Kurulda kabul edildiği 25.05.2014 tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55-

(1)Bu Tüzük Yönetim Kurulunca yürütülür.