Değerli Yelkenseverler,

Kulübümüze üye olmak için gereken detaylı her türlü bilgiyi 0216 336 06 33 numaralı telefondan alabilirsiniz. Sizlere üyelikle ilgili fikir vermesi açısından aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur. Detaylı bilgiler için Tüzük veya yetkililere başvurmak gereklidir.

Asıl Üye:

Giriş aidatının tamamını ödeyecektir.

Genç Üye :

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını bitirmemiş kişiler için giriş aidatının %25’ini,
25 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşını bitirmemiş kişiler için giriş aidatının %50’sini ödeyecektir.

Üye Çocuğu :

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını bitirmemiş üye çocukları giriş aidatının %25’ini,
25 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşını bitirmemiş kişiler için giriş aidatının %50’sini ödeyecektir.
(Üyenin en az 5 yılını doldurmuş olması gerekir)

Sporcu üye:
18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını bitirmemiş, hareketli salma sınıflarında 5 yıl lisanslı yarışıp, yarışların %60’ına katılmış ise ücretsiz,
26 yaşının üzerinde, hareketli salma sınıflarında 5 yıl lisanslı yarışıp, yarışların %60’ına katılmış ise giriş aidatının %25’ini,
Sabit omurgalı tekne ile 5 yıl lisanslı yarışıp, yarışların %60’ına katılmış ise giriş aidatının %25’ini,
Bilfiil kendi teknesi ile yarışacak olanlar için giriş aidatının %25’ini ödeyecektir.

25 yıllık asıl üyelerimiz Kulüp Divanı Üyesi olmaya hak kazanırlar.


Üyelik Başvurusunda İstenen Evraklar

 • 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanmaya ehil olan tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip olan her kişi Kulübe üye olabilir.
 • İkamet Belgesi (Muhtardan)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtardan)
 • 6 adet fotoğraf (Aslı)
 • Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – son 6 ayda alınmış)
 • Üye Giriş Başvuru Formu
 • Üye Beyannamesi h)Albüm Formu
 • Adayın dernekte 5 yılını doldurmuş iki asıl üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na takdim edilmesi

Eş Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – son 6 ayda alınmış), 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet resim

Ancak ;

 • Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olan kişiler
 • Yüz kızartıcı suçlardan yahut bu Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olan kişiler
 • Dernekler Yasasında yer alan sınırlamalar kapsamına giren kişiler
 • Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılmış
 • Her ne sebepten olursa olsun Dernekten çıkartılan üyeler

İstanbul Yelken Kulübü Spor Derneği’ne ÜYE OLAMAZLAR.