GENEL KURUL İLANI

Kategori: Haberler | 0

GENEL KURUL İLANI

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 08/02/2020 Cumartesi saat 10:00’da İstanbul Yelken Kulübü Spor Derneği Fenerbahçe Burnu Kadıköy adresinde dernek lokalinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 16/02/2020 Pazar günü aynı gündem ile aynı yer ve saatte nisaba bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

 • Açılış ve saygı duruşu
 • Genel Kurulu yönetmek üzere; bir başkan, bir başkan yardımcısı, üç yazman ve yeterince sayım elemanı seçimi ile başkanlık divanı oluşturulması. Başkanlık Divanına tutanaklara imza yetkisi verilmesi.
 • Gündem maddelerinin oylanması ve kabulü.
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması.
 • 01/01/2020 tarihinden Genel Kurul tarihine kadar ki mali raporun okunması
 • Dönemin Dernek bilançosu ve gelir-gider hesapları ile Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı oylanması ve ibrası
 • 2020-2022 yıllarında göreve talip olan Komodor adaylarına söz verilmesi
 • Komodor (başkan) Genel Sekreter, Muhasip üye, iki Viskomodor, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Haysiyet Divanı Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Asıl ve Yedek Üye seçimi.
 • Üyelik giriş ücretinin belirlenmesi.
 • 2020-2021 yılı üye aidatının belirlenmesi.
 • 2020-2021 yılı tahmini bütçesinin takdimi, müzakeresi ve fasıllar arası transfer yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
 • Dernekten Tüzük Hükümleri gereği terkin edilen üyelerin maddi yükümlülüklerini yerine getirenlerin tüzük gereği bir kereye mahsus terkin kararının kaldırılması.
 • Dernekten terkin edilenlerin kararlarının onaylanması
 • Geçmiş dönemlerde tahsil edilemeyen vefat eden üye aidatlarının muhasebe kayıtlarından düşürülmesi kararı alınmasına.
 • Azat Baykal’ın dilekçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 • Burs ve sosyal yardım konusunun görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 • Dernekler Kanununa ve Bakanlık Denetçilerinin isteklerine göre tüzük değişikliği maddelerinin görüşülmesi ve onaylanması.
 • Amatör Denizcilik Federasyonu’nda kulübümüzü temsil edecek 3 delege üyenin seçilmesine.
 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış.