Genel Kurul İlanı

Kategori: Haberler | 0

İSTANBUL YELKEN SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Spor Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 03/02/2024 Cumartesi saat 10.00’da İstanbul Yelken Spor Kulübü Fenerbahçe Mahallesi Alara Sok. 8A KADIKÖY adresinde, Spor Kulübü lokalinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 11/02/2024 Pazar günü aynı gündem ile aynı yer ve saate nisaba bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

                                                                                                                        YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 2. Genel Kurulu yönetmek üzere; bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, üç Yazman ve yeterince sayım elemanı seçimi ile Başkanlık Divanı oluşturulması. Başkanlık Divanı’na tutanaklara imza yetkisi verilmesi.
 3. Gündem maddelerinin oylanması ve kabulü.
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması.
 5. Dönemin Spor Kulübü bilançosu ve gelir-gider hesapları ile Denetleme Kurulu raporlarının okunması.
 6. 13/02/2022 tarihinden Genel Kurul tarihine kadar olan mali raporun okunması.
 7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Dönemin Spor Kulübü Bilançosu ve gelir-gider hesapları ile Denetleme Kurulu raporlarının müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması ve ibra edilmeleri.
 8. 2024-2027 yıllarında göreve talip olan başkan adaylarına söz verilmesi.
 9. Başkan, Genel Sekreter, Muhasip Üye, iki Viskomodor, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Haysiyet Divanı Asıl ve Yedek Üyeleri, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi.
 10. 2024 yılı üye aidatının belirlenmesi. Belirlenen aidat miktarına göre, 2025, 2026 ve 2027 yılları aidatlarının devletin yıl sonunda uyguladığı Yeniden Değerleme Oranına bağlı kalınarak yürürlüğe konulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 11. 2024-2025-2026-2027 yılı tahmini bütçesinin takdimi, müzakeresi ve fasıllar arası transfer yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 12. Spor Kulübünden Tüzük Hükümleri gereği terkin edilen üyelerin maddi yükümlülüklerini yerine getirenlerin tüzük gereği bir kereye mahsus terkin kararının kaldırılması.
 13. Geçmiş dönemlerde tahsil edilemeyen vefat eden üye aidatlarının, muhasebe kayıtlarından düşürülmesi kararı alınması.
 14. Üyelikten Yönetim Kurulunca kesin ihraç kararı verilen 2744 numaralı üyemiz Tuğfan İlhan’ın itiraz dilekçesinin görüşülüp karar verilmesi.
 15. Dilek ve temenniler.
 16. Kapanış.