IOM Ahmet Serim Kupası

| 0

2021 IOM Ahmet Serim Kupası – NOR

Pandemi koşullarından dolayı, 11 Temmuz 2021 Pazar gününe ertelenmiş olan IOM sınıfı Ahmet Serim Kupası yarışımız, katılımın düşük olacağı tespit edildiğinden,
yarışın Eylül sonrası uygun bir tarihte tekrar planlanması uygun görülmüştür. Yeni tarih belirlendiğinde ayrıca bilgi verilecektir.

İYK Komodorluk